Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2012

papilotka

December 09 2012

papilotka
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viacats cats
papilotka
7534 8dff 390
Reposted frommisswindy misswindy viaelskede elskede
papilotka
Nie puszczał jej od siebie; nawet kiedy dzieliły ich wielkie przestrzenie, nim musiała oddychać, przez niego myśleć, jego tylko odczuwać.
— Maria Kuncewiczowa
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viaelskede elskede
papilotka
papilotka
9660 85b9 390
papilotka
3460 3f9a 390
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viaelskede elskede
papilotka
9196 9b6f
Reposted frommisskatha misskatha viaelskede elskede
papilotka
Reposted fromcouples couples viaelskede elskede
papilotka
5290 5b76 390
Reposted frommyshirt myshirt viaelskede elskede
papilotka
4922 3131 390
Reposted fromardesia ardesia viaelskede elskede
papilotka

September 03 2012

papilotka
9736 ecd7 390
Reposted fromillusionist illusionist viajajebie jajebie
papilotka
Mogę się na Ciebie obrażać sześćset trzynaście razy dziennie, ale i tak nie wpuszczę nikogo na Twoje miejsce.
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viajajebie jajebie

September 02 2012

papilotka
0059 12e9 390
Reposted frommaaraw maaraw viarooster rooster
papilotka
Reposted fromcouples couples viarooster rooster

September 01 2012

papilotka
3729 5600 390
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viachangemylife changemylife
papilotka
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted frommarysia marysia viachangemylife changemylife
papilotka
Reposted fromshakeme shakeme viachangemylife changemylife
papilotka
Ciekawe co mówisz, gdy ktoś pyta o mnie...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl